The Dragon Prince 2018 دوبله فارسی سافت ساب زیرنویس چسبیده EasyTv
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

د درگان پرینس

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

The Dragon Prince (2018)

Netflix تمدید شده
8.4 16.37K
The Dragon Prince
دوبله فصل سوم قسمت آخر اضافه شد

دو شاهزاده با اِلف آدمکشی که برای به قتل رساندنشان فرستاده‌اند پیوندی عجیب و باورنکردنی برقرار می‌کنند و عازم سفر می‌شوند تا صلح را به سرزمینشان بازگردانند.

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL Prince 130 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 383 MB

قسمت 2

480P WEB-DL Prince 130 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 399 MB

قسمت 3

480P WEB-DL Prince 130 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 405 MB

قسمت 4

480P WEB-DL Prince 130 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 412 MB

قسمت 5

480P WEB-DL Prince 130 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 417 MB

قسمت 6

480P WEB-DL Prince 130 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 405 MB

قسمت 7

480P WEB-DL Prince 130 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 408 MB

قسمت 8

480P WEB-DL Prince 130 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 402 MB

قسمت 9

480P WEB-DL Prince 130 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 421 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL Prince 120 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB

قسمت 2

480P WEB-DL Prince 120 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB

قسمت 3

480P WEB-DL Prince 120 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB

قسمت 4

480P WEB-DL Prince 120 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB

قسمت 5

480P WEB-DL Prince 120 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB

قسمت 6

480P WEB-DL Prince 120 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB

قسمت 7

480P WEB-DL Prince 120 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB

قسمت 8

480P WEB-DL Prince 120 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB

قسمت 9

480P WEB-DL Prince 120 MB
720P WEB-DL Prince 220 MB

فصل 3 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL Prince 134 MB
720P WEB-DL Prince 240 MB

قسمت 2

480P WEB-DL Prince 134 MB
720P WEB-DL Prince 240 MB

قسمت 3

480P WEB-DL Prince 134 MB
720P WEB-DL Prince 240 MB

قسمت 4

480P WEB-DL Prince 134 MB
720P WEB-DL Prince 240 MB

قسمت 5

480P WEB-DL Prince 134 MB
720P WEB-DL Prince 240 MB

قسمت 6

480P WEB-DL Prince 134 MB
720P WEB-DL Prince 240 MB

قسمت 7

480P WEB-DL Prince 134 MB
720P WEB-DL Prince 240 MB

قسمت 8

480P WEB-DL Prince 134 MB
720P WEB-DL Prince 240 MB

قسمت 9

480P WEB-DL Prince 134 MB
720P WEB-DL Prince 240 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P هاردساب PRiNCE 97 MB
720P هاردساب PRiNCE 181 MB

قسمت 2

480P هاردساب PRiNCE 101 MB
720P هاردساب PRiNCE 189 MB

قسمت 3

480P هاردساب PRiNCE 102 MB
720P هاردساب PRiNCE 191 MB

قسمت 4

480P هاردساب PRiNCE 104 MB
720P هاردساب PRiNCE 195 MB

قسمت 5

480P هاردساب PRiNCE 105 MB
720P هاردساب PRiNCE 198 MB

قسمت 6

480P هاردساب PRiNCE 113 MB
720P هاردساب PRiNCE 192 MB

قسمت 7

480P هاردساب PRiNCE 103 MB
720P هاردساب PRiNCE 193 MB

قسمت 8

480P هاردساب PRiNCE 101 MB
720P هاردساب PRiNCE 190 MB

قسمت 9

480P هاردساب PRiNCE 106 MB
720P هاردساب PRiNCE 199 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

480P WEB-DL PRiNCE 86 MB
720P WEB-DL PRiNCE 191 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 400 MB

قسمت 2

480P WEB-DL PRiNCE 82 MB
720P WEB-DL PRiNCE 201 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 421 MB

قسمت 3

480P WEB-DL PRiNCE 83 MB
720P WEB-DL PRiNCE 192 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 402 MB

قسمت 4

480P WEB-DL PRiNCE 108 MB
720P WEB-DL PRiNCE 196 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 410 MB

قسمت 5

480P WEB-DL PRiNCE 96 MB
720P WEB-DL PRiNCE 192 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 403 MB

قسمت 6

480P WEB-DL PRiNCE 98 MB
720P WEB-DL PRiNCE 196 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 412 MB

قسمت 7

480P WEB-DL PRiNCE 98 MB
720P WEB-DL PRiNCE 196 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 410 MB

قسمت 8

480P WEB-DL PRiNCE 97 MB
720P WEB-DL PRiNCE 195 MB

قسمت 9

480P WEB-DL PRiNCE 98 MB
720P WEB-DL PRiNCE 196 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 412 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

480P WEB-DL PRiNCE 107 MB
720P WEB-DL PRiNCE 212 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 424 MB

قسمت 2

480P WEB-DL PRiNCE 107 MB
720P WEB-DL PRiNCE 212 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 477 MB

قسمت 3

480P WEB-DL PRiNCE 109 MB
720P WEB-DL PRiNCE 217 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 487 MB

قسمت 4

480P WEB-DL PRiNCE 109 MB
720P WEB-DL PRiNCE 218 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 488 MB

قسمت 5

480P WEB-DL PRiNCE 109 MB
720P WEB-DL PRiNCE 217 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 488 MB

قسمت 6

480P WEB-DL PRiNCE 113 MB
720P WEB-DL PRiNCE 224 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 503 MB

قسمت 7

480P WEB-DL PRiNCE 109 MB
720P WEB-DL PRiNCE 217 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 487 MB

قسمت 8

480P WEB-DL PRiNCE 113 MB
720P WEB-DL PRiNCE 225 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 502 MB

قسمت 9

480P WEB-DL PRiNCE 137 MB
720P WEB-DL PRiNCE 273 MB
1080P WEB-DL PRiNCE 615 MB
کانال تلگرام