Legacies 2018 میراث دوبله فارسی سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

لگاسیز

میراث

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

میراث Legacies (2018)

در حال پخش
7.5 18.46K PG
Legacies
دوبله قسمت 7 تا 11 از فصل دوم اضافه شد

دختری به نام هوپ میکلسون که یه سه رگه خوش آشام/گرگ و میش نما می باشد سعی میکند راهش را در زندگی و در دنیایی که در آن زندگی می کند پیدا کند اما . . .

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 12

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 13

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 14

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 15

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 16

480P WEB-DL 255 MB
720P WEB-DL 390 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 233 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 639 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV X265 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 170 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 170 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 4

720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 170 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 5

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB
720P HDTV RMT X265 170 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 170 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 170 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 170 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB
720P HDTV RMTeam X265 170 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB
720P HDTV rmteam X265 170 MB

قسمت 11

720P HDTV X265 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 12

720P HDTV X265 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 13

720P HDTV X265 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 14

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB
720P HDTV rmteam X265 170 MB

قسمت 15

720P HDTV X265 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 16

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB
720P HDTV RMT X265 170 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB-DL X265 190 MB
480P WEB-DL PaHe 150 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB

قسمت 2

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 3

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 4

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 5

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 6

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 7

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 8

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 9

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 10

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 11

720P WEB-DL 300 MB
720P WEB-DL X265 190 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 12

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 13

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 14

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 15

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB

قسمت 16

720P WEB-DL nItRo 300 MB
480P WEB-DL RMT 150 MB
کانال تلگرام