سریال The Protector 2018 محافظ دوبله فارسی سافت ساب زیرنویس چسبیده
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

د پراتکتر

محافظ

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

محافظ The Protector (2018)

Netflix تمدید شده
6.7 31.32K
The Protector
دوبله قسمت 7 فصل سوم اضافه شد

مردی با داشتن قدرت ماورایی، ماجراجویی را برای مبارزه با نیروهای تاریک و حل کردن رازهای گذشته‌اش آغاز می‌کند.

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 370 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 370 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 370 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 370 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 370 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 370 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 370 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 370 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 370 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 370 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL Pahe 250 MB
720P WEB-DL Pahe 400 MB

قسمت 2

480P WEB-DL Pahe 250 MB
720P WEB-DL Pahe 400 MB

قسمت 3

480P WEB-DL Pahe 250 MB
720P WEB-DL Pahe 400 MB

قسمت 4

480P WEB-DL Pahe 250 MB
720P WEB-DL Pahe 400 MB

قسمت 5

480P WEB-DL Pahe 250 MB
720P WEB-DL Pahe 400 MB

قسمت 6

480P WEB-DL Pahe 250 MB
720P WEB-DL Pahe 400 MB

قسمت 7

480P WEB-DL Pahe 250 MB
720P WEB-DL Pahe 400 MB

قسمت 8

480P WEB-DL Pahe 250 MB
720P WEB-DL Pahe 400 MB

فصل 3 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 440 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 440 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 440 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 440 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 440 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 440 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 440 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 187 MB
720P HDTV 411 MB
480P WEB-DL 180 MB
720P WEB-DL 230 MB
1080P WEB-DL 500 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB
480P WEB-DL PaHe X265 150 MB
720P WEBRip RMT X265 180 MB

قسمت 2

480P HDTV 187 MB
720P HDTV 411 MB
480P WEB-DL 180 MB
720P WEB-DL 230 MB
1080P WEB-DL 500 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB
480P WEB-DL PaHe X265 150 MB
720P WEBRip RMT X265 180 MB

قسمت 3

480P HDTV 187 MB
720P HDTV 411 MB
480P WEB-DL 180 MB
720P WEB-DL 230 MB
1080P WEB-DL 500 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB
480P WEB-DL PaHe X265 150 MB
720P WEBRip RMT X265 180 MB

قسمت 4

480P HDTV 187 MB
720P HDTV 411 MB
480P WEB-DL 180 MB
720P WEB-DL 230 MB
1080P WEB-DL 500 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB
480P WEB-DL PaHe X265 150 MB
720P WEBRip RMT X265 180 MB

قسمت 5

480P HDTV 187 MB
720P HDTV 411 MB
480P WEB-DL 180 MB
720P WEB-DL 230 MB
1080P WEB-DL 500 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB
480P WEB-DL PaHe X265 150 MB
720P WEBRip RMT X265 180 MB

قسمت 6

480P HDTV 187 MB
720P HDTV 411 MB
480P WEB-DL 180 MB
720P WEB-DL 230 MB
1080P WEB-DL 500 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB
480P WEB-DL PaHe X265 150 MB
720P WEBRip RMT X265 180 MB

قسمت 7

480P HDTV 187 MB
720P HDTV 411 MB
480P WEB-DL 180 MB
720P WEB-DL 230 MB
1080P WEB-DL 500 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB
480P WEB-DL PaHe X265 150 MB
720P WEBRip RMT X265 180 MB

قسمت 8

480P HDTV 187 MB
720P HDTV 411 MB
480P WEB-DL 180 MB
720P WEB-DL 230 MB
1080P WEB-DL 500 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB
480P WEB-DL PaHe X265 150 MB
720P WEBRip RMT X265 180 MB

قسمت 9

480P HDTV 187 MB
720P HDTV 411 MB
480P WEB-DL 180 MB
720P WEB-DL 230 MB
1080P WEB-DL 500 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB
480P WEB-DL PaHe X265 150 MB
720P WEBRip RMT X265 180 MB

قسمت 10

480P HDTV 187 MB
720P HDTV 411 MB
480P WEB-DL 180 MB
720P WEB-DL 230 MB
1080P WEB-DL 500 MB
720P WEB-DL PaHe 300 MB
480P WEB-DL PaHe X265 150 MB
720P WEBRip RMT X265 180 MB

قسمت 240

240P هارد ساب 89 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 270 MB
720P HDTV 596 MB
480P WEB-DL 190 MB
720P WEB-DL 350 MB
1080P WEB-DL 621 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 200 MB
720P WEB-DL PSA X265 240 MB

قسمت 2

480P HDTV 270 MB
720P HDTV 596 MB
480P WEB-DL 190 MB
720P WEB-DL 350 MB
1080P WEB-DL 601 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 200 MB
720P WEB-DL PSA X265 240 MB

قسمت 3

480P HDTV 270 MB
720P HDTV 596 MB
480P WEB-DL 190 MB
720P WEB-DL 350 MB
1080P WEB-DL 639 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 200 MB
720P WEB-DL PSA X265 240 MB

قسمت 4

480P HDTV 270 MB
720P HDTV 596 MB
480P WEB-DL 190 MB
720P WEB-DL 350 MB
1080P WEB-DL 776 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 200 MB
720P WEB-DL PSA X265 240 MB

قسمت 5

480P HDTV 270 MB
720P HDTV 596 MB
480P WEB-DL 190 MB
720P WEB-DL 350 MB
1080P WEB-DL 682 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 200 MB
720P WEB-DL PSA X265 240 MB

قسمت 6

480P HDTV 270 MB
720P HDTV 596 MB
480P WEB-DL 190 MB
720P WEB-DL 350 MB
1080P WEB-DL 779 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 200 MB
720P WEB-DL PSA X265 240 MB

قسمت 7

480P HDTV 270 MB
720P HDTV 596 MB
480P WEB-DL 190 MB
720P WEB-DL 350 MB
1080P WEB-DL 740 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 200 MB
720P WEB-DL PSA X265 240 MB

قسمت 8

480P HDTV 270 MB
720P HDTV 596 MB
480P WEB-DL 190 MB
720P WEB-DL 350 MB
1080P WEB-DL 726 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 200 MB
720P WEB-DL PSA X265 240 MB

قسمت 240

240P هارد ساب 106 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 179 MB
720P HDTV 394 MB
720P WEB-DL 400 MB
480P WEBRip 200 MB
1080P WEB-DL NTb 900 MB
720P WEBRip PSA X265 200 MB

قسمت 2

480P HDTV 179 MB
720P HDTV 394 MB
720P WEB-DL 400 MB
480P WEBRip 200 MB
1080P WEB-DL NTb 900 MB
720P WEBRip PSA X265 200 MB

قسمت 3

720P HDTV 394 MB
720P WEB-DL 400 MB
480P WEBRip 200 MB
1080P WEB-DL NTb 900 MB
720P WEBRip PSA X265 200 MB

قسمت 4

480P HDTV 179 MB
720P HDTV 394 MB
720P WEB-DL 400 MB
480P WEBRip 200 MB
1080P WEB-DL NTb 900 MB
720P WEBRip PSA X265 200 MB

قسمت 5

480P HDTV 179 MB
720P HDTV 394 MB
720P WEB-DL 400 MB
480P WEBRip 200 MB
1080P WEB-DL NTb 900 MB
720P WEBRip PSA X265 200 MB

قسمت 6

480P HDTV 179 MB
720P WEB-DL 400 MB
480P WEBRip 200 MB
1080P WEB-DL NTb 900 MB
720P WEBRip PSA X265 200 MB

قسمت 7

480P HDTV 179 MB
720P HDTV 394 MB
720P WEB-DL 400 MB
480P WEBRip 200 MB
1080P WEB-DL NTb 900 MB
720P WEBRip PSA X265 200 MB

قسمت 240

240P هارد ساب 117 MB

قسمت 3-4

480P HDTV 179 MB

قسمت 6-7

720P HDTV 394 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 254 MB
720P HDTV 622 MB
1080P هارد ساب 941 MB
720P WEB-DL PaHe 450 MB
480P WEB-DL PaHe X265 180 MB
480P WEBRip PSA X265 250 MB
480P WEB-DL RMT X265 250 MB

قسمت 2

480P HDTV 254 MB
720P HDTV 622 MB
1080P هارد ساب 953 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEBRip PSA X265 250 MB

قسمت 3

480P HDTV 254 MB
720P HDTV 622 MB
1080P هارد ساب 787 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEBRip PSA X265 250 MB

قسمت 4

480P HDTV 254 MB
720P HDTV 622 MB
1080P هارد ساب 924 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 170 MB
480P WEBRip PSA X265 250 MB

قسمت 5

480P HDTV 254 MB
720P HDTV 622 MB
1080P هارد ساب 846 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 170 MB
480P WEBRip PSA X265 250 MB

قسمت 6

480P HDTV 254 MB
720P HDTV 622 MB
1080P هارد ساب 933 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 170 MB
480P WEBRip PSA X265 250 MB

قسمت 7

480P HDTV 254 MB
720P HDTV 622 MB
1080P هارد ساب 952 MB
720P WEB-DL PaHe 350 MB
480P WEB-DL PaHe X265 170 MB
480P WEBRip PSA X265 250 MB

قسمت 240

240P هارد ساب 97 MB
کانال تلگرام