The Outpost 2018 پاسگاه سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی EasyTv
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

د اوتپوست

پاسگاه

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

پاسگاه The Outpost (2018)

در حال پخش
6.1 5.4K PG
The Outpost
قسمت اخر فصل سوم اضافه شد

تالون ، تنها بازمانده جنگ خونین ، به دنبال قاتلان خانواده خود میگردد ، در این میان او به قدرت های ماورایی خود پی میبرد و باید یاد بگیرد که چطور قدرت هایش را مهار کند و …

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 274 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 274 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 274 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 4

720P HDTV 274 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 274 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 274 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 274 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 274 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 274 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 274 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMT 190 MB

قسمت 2

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMT 190 MB

قسمت 3

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMTeam 190 MB

قسمت 4

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMTeam 190 MB

قسمت 5

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMT 190 MB

قسمت 6

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMT 190 MB

قسمت 7

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMT 190 MB

قسمت 8

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMT 190 MB

قسمت 9

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMT 190 MB

قسمت 10

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMT 190 MB

قسمت 11

720P WEB 300 MB
480P WEB RMT 190 MB

قسمت 12

480P WEB RMT 190 MB
720P WEB-DL RMT X265 300 MB

قسمت 13

720P WEB nItRo 300 MB
480P WEB RMT 190 MB

قسمت 12 -x265

720P WEB RMT X265 300 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 2

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 3

480P WEB PaHe X265 190 MB
720P WEB PaHe X265 300 MB
720P WEB PSA X265 240 MB

قسمت 4

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 5

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 6

720P WEB PaHe X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 7

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 8

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 9

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 10

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 11

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 12

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB

قسمت 13

720P WEB nItRo X265 300 MB
480P WEB RMT X265 190 MB
720P WEB RMT X265 240 MB
1080P WEB RMT X265 550 MB
کانال تلگرام