The Good Doctor 2017 دکتر خوب دوبله فارسی سافت ساب زیرنویس چسبیده
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

د گود داکتر

دکتر خوب

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

دکتر خوب The Good Doctor (2017)

در حال پخش
8.2 61.72K PG
The Good Doctor
قسمت 5 فصل چهارم اضافه شد

مرد جوانی به نام شان مورفی که در شهر کوچکی زندگی می‌کند و مبتلا به سندروم ساوانت اوتیسمی می‌باشد ، یک رزیدنت بخش اطفال است که با توجه به ناتوانی پیشرفته‌اش ، علی‌رغم اینکه یک رزیدنت نابغه به شمار می‌رود و با مهارت به درمان اطفال می‌پردازد ، در زندگی دچار مشکلاتی مانند برقراری ارتباط اجتماعی می‌باشد. او برای اینکه بتواند یک جراح کودکان شود با تلاش خود و با کمک دوستانش بر ناتوانی‌های خویش غلبه می‌کند و موانع را کنار می‌زند و…

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 12

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 13

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 14

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 15

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 16

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 17

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 18

480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 390 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 12

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 13

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 14

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 15

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 16

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 17

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

قسمت 18

480P WEB-DL 268 MB
720P WEB-DL 368 MB

فصل 3 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 12

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 13

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 14

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 15

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 16

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 17

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 18

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 19

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 20

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 4

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 11

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 12

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 13

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 14

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 15

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 16

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 17

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 18

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 4

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 11

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 12

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 13

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 14

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 15

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 16

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 17

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 18

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P WEB-DL 666 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 2

1080P WEB-DL 696 MB
720P WEB-DL X265 310 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 3

1080P WEB-DL 696 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 4

720P WEB-DL X265 310 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 5

P 140 MB
1080P WEB-DL 538 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 6

P 140 MB
1080P WEB-DL 536 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 7

P 140 MB
1080P WEB-DL 535 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 8

P 140 MB
1080P WEB-DL 646 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 9

1080P WEB-DL 656 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 10

1080P WEB-DL 651 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 11

1080P WEB-DL 675 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 12

1080P WEB-DL 666 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 13

1080P WEB-DL 677 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 14

1080P WEB-DL 522 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB
720P HDTV rmteam X265 310 MB

قسمت 15

1080P WEB-DL 531 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 16

P 140 MB
1080P WEB-DL 538 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 17

P 140 MB
1080P WEB-DL 686 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 18

P 140 MB
1080P WEB-DL 685 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 19

P 140 MB
1080P WEB-DL 684 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

قسمت 20

P 140 MB
720P X265 310 MB
1080P WEB-DL 538 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 140 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB-DL PaHe X265 350 MB
480P WEB RMT X265 160 MB
720P WEB RMT X265 200 MB
1080P WEB RMT X265 470 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo X265 350 MB
480P HDTV RMT X265 160 MB
720P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo X265 350 MB
480P HDTV RMT X265 160 MB
720P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 4

720P HDTV nItRo 350 MB
480P HDTV RMT X265 160 MB
720P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 5

720P HDTV PaHe 350 MB
480P HDTV RMT X265 160 MB
720P HDTV RMT X265 200 MB
کانال تلگرام