دانلود S.W.A.T. 2017 سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی EasyTv
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

S.W.A.T. (2017)

CBS تمدید شده
7 14.02K
S.W.A.T.
قسمت 6 فصل چهارم اضافه شد

داستان این سریال در مورد گروه مبارزه با خلافکاران S.W.A.T می باشد که در این بین ستوانی به نام Daniell رهبـری گروه شهر لس آنجـلس را برعهده دارد. زمانی که بحرانی شروع می شود، این گروه آماده هستند تا آموزش های خود را در واقعیت به کار ببرند و آرامش را به خیابان های شهر بازگردانند ….

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 4

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 5

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 6

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 7

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 9

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 10

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 11

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 12

720P HDTV nItRo 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 13

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 14

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 15

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 16

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 17

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 18

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 19

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 20

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 21

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

قسمت 22

720P HDTV 310 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 250 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 3

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 4

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 7

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 11

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 12

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 13

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 14

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 15

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 16

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 17

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 18

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 19

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 20

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 21

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 22

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

قسمت 23

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 210 MB
720P HDTV RMT X265 280 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 4

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 5

720P HDTV PaHe 300 MB
720P HDTV PSA X265 270 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 7

720P HDTV PaHe 300 MB
720P HDTV PSA X265 270 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 11

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 12

720P HDTV PaHe 300 MB
720P HDTV PSA X265 270 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 13

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 14

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 15

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 16

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 17

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 18

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 19

720P HDTV 300 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 20

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

قسمت 21

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 270 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 300 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 300 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 300 MB

قسمت 4

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 300 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 300 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT X265 200 MB
720P HDTV RMT X265 300 MB
کانال تلگرام