This Is Us 2016 این ما هستیم دوبله فارسی سافت ساب زیرنویس چسبیده
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

دیس ایز اس

این ما هستیم

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

این ما هستیم This Is Us (2016)

در حال پخش
8.7 104.58K PG
This Is Us
قسمت 5 فصل پنجم اضافه شد

سریال تلویزیونی ما اینگونه‌ایم (به انگلیسی: This Is Us) به گفته منتقدین یکی از دیدنی‌ترین سریال‌های پاییز امسال می باشد. داستان سریال درباره گروهی از آدم ها می باشد که در یک روز به دنیا آمده اند. شخصیت های داستان را ربکا و جک که زوجی جوان با بچه های سه قلو می باشند، کوین که بازگیر خوشتیپ تلویزیون که از زندگی اش خسته شده است و سایر شخصیت های جالب با زندگی های متفاوت تشکیل می دهند. در این سریال سعی شده است به زندگی های متفاوت و بسیار جالب آن ها در هر قسمت نگاه شود و …

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 12

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 13

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 14

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 15

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 16

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 17

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 18

480P WEB-DL 250 MB
720P WEB-DL 390 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 12

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 13

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 14

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 15

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 16

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 17

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 18

480P WEB-DL 260 MB
720P WEB-DL 380 MB

فصل 3 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 12

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 13

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 14

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 15

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 16

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 17

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

قسمت 18

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 390 MB
1080P WEB-DL 645 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 2

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 3

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 4

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 5

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 6

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 7

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 8

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 9

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 10

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 11

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 12

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 13

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 14

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 15

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 16

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 17

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 18

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P WEB-DL 539 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 2

1080P WEB-DL 537 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 3

1080P WEB-DL 533 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 4

1080P WEB-DL 537 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 5

1080P WEB-DL 537 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 6

1080P WEB-DL 537 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 7

1080P WEB-DL 537 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 8

1080P WEB-DL 602 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 9

1080P WEB-DL 530 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 10

1080P WEB-DL 537 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 11

720P HDTV 300 MB
1080P WEB-DL 599 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 12

1080P WEB-DL 537 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 13

1080P WEB-DL 537 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 14

720P HDTV 300 MB
1080P WEB-DL 657 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 15

720P HDTV 300 MB
1080P WEB-DL 538 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 16

720P HDTV 305 MB
1080P WEB-DL 532 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 17

720P HDTV 300 MB
1080P WEB-DL 633 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 18

720P HDTV 300 MB
1080P WEB-DL 631 MB
480P HDTV RMT 170 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P WEB-DL 634 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 200 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 2

1080P WEB-DL 633 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 200 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 3

1080P WEB-DL 537 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 200 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 4

1080P WEB-DL 633 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB
720P HDTV RMTeam X265 200 MB

قسمت 5

1080P WEB-DL 633 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 200 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 6

1080P WEB-DL 633 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 200 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 7

720P HDTV 300 MB
720P HDTV X265 200 MB
1080P WEB-DL 524 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 8

720P HDTV X265 200 MB
1080P WEB-DL 664 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 9

1080P WEB-DL 672 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB
720P HDTV RMTeam X265 200 MB

قسمت 10

1080P WEB-DL 664 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB
720P HDTV RMTeam X265 200 MB

قسمت 11

720P HDTV X265 200 MB
1080P WEB-DL 535 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 12

720P HDTV X265 200 MB
1080P WEB-DL 663 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 13

1080P WEB-DL 661 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB
720P HDTV rmteam X265 200 MB

قسمت 14

1080P WEB-DL 669 MB
720P HDTV MkvCage 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 15

1080P WEB-DL 663 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB
720P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 16

1080P WEB-DL 537 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB
720P HDTV rmteam X265 200 MB

قسمت 17

720P HDTV X265 200 MB
1080P WEB-DL 664 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 18

720P HDTV X265 200 MB
1080P WEB-DL 668 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 160 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB
720P WEB RMT X265 230 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 4

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 5

720P WEB-DL X265 230 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 11

720P WEB-DL X265 230 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 12

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 13

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB
720P HDTV rmteam X265 230 MB

قسمت 14

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 15

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB
720P HDTV rmteam X265 230 MB

قسمت 16

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 17

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 18

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV 310 MB
720P HDTV nItRo 310 MB
1080P WEBRip PSA X265 480 MB
480P HDTV RMT X265 150 MB
720P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 2

720P HDTV 310 MB
1080P WEBRip PSA X265 480 MB
480P HDTV RMT X265 150 MB
720P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 3

720P HDTV 310 MB
1080P WEBRip PSA X265 480 MB
480P HDTV RMT X265 150 MB
720P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 4

720P HDTV 310 MB
1080P WEBRip PSA X265 480 MB
480P HDTV RMT X265 150 MB
720P HDTV RMT X265 200 MB

قسمت 5

720P HDTV X265 310 MB
1080P WEBRip PSA X265 480 MB
480P HDTV RMT X265 150 MB
720P HDTV RMT X265 200 MB
کانال تلگرام