رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

گادلس

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

Godless (2017)

Netflixبه پایان رسیده
8.348.66K
Godless

داستان سریال در آمریکای 1880 اتفاق میفتد جایی که مردی یاغی بنام فرانک ، قصد دارد مردی بنام روی را به قتل برساند روی در روستایی پنهان شده و فرانک او را تا شهری عجیب و رازآلود در نیو مکزیکو دنبال می کند و...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارایزیرنویس چسبیدهو بصورتسافت سابمیباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

جک  کانل در نقش روی گودجک کانلروی گودمیشل داکری در نقش الیس فلچرمیشل داکریالیس فلچراسکوت مکنری در نقش بیل ماکنواسکوت مکنریبیل ماکنومریت ویور در نقش مری اگنسمریت ویورمری اگنستاماس بروتی سنگستر در نقش وایتی وینتاماس بروتی سنگستروایتی وینتنتو کاردینال در نقش ایوویتنتو کاردینالایوویجف دنیلز در نقش فرنک گریفینجف دنیلزفرنک گریفینادام دیوید تامپسان در نقش گتس براونادام دیوید تامپسانگتس براونسامنثا ساول در نقش شارلات تمپلسامنثا ساولشارلات تمپلکیلی کارتر در نقش سدی روزکیلی کارترسدی روزاآدری مور در نقش سرا دویلاآدری مورسرا دویلکیث جارداین در نقش دایر هاوکیث جاردایندایر هاوریو الگزندر در نقش باد لدبرترریو الگزندرباد لدبرترسمیول مارتی در نقش تراکیسمیول مارتیتراکیجاستن ولبرن در نقش فلوید ویلسانجاستن ولبرنفلوید ویلسانلوک رابرتسان در نقش بیل چیکلوک رابرتسانبیل چیکتس فریزر در نقش کولی دانتس فریزرکولی دانجو پینگ در نقش الانزو بانکرجو پینگالانزو بانکرراسل دنیس لویس در نقش درل دولینراسل دنیس لویسدرل دولینمثیو دنیس لویس در نقش دانی دولینمثیو دنیس لویسدانی دولینترویس همر در نقش جان دوترویس همرجان دومری وگنمان در نقش ترودی ماکنومری وگنمانترودی ماکنوبراین لی فرنکلین در نقش ایماس گرینبراین لی فرنکلینایماس گرینجرمی باب در نقش گریگجرمی بابگریگرندی آگلسبی در نقش آسا لیاپولدرندی آگلسبیآسا لیاپولدکریستین سایدل در نقش مارثاکریستین سایدلمارثاجولین گری در نقش ویلیم ماکنوجولین گریویلیم ماکنوراسل  جونز در نقش هایرامراسل جونزهایرامکیم کویتس در نقش اد لوگانکیم کویتساد لوگاندوین هاورد در نقش شوشونی بریودوین هاوردشوشونی بریومایکل ارل رید در نقش بارنی ماتسمایکل ارل ریدبارنی ماتسجان لولر در نقش المر نولاندجان لولرالمر نولاندجسیکا سولا در نقش لویز هابزجسیکا سولالویز هابزکورتنی کانینگهم در نقش میکورتنی کانینگهممیMatthew Menalo در نقش دیلی ریویو اپرنتسMatthew MenaloDaily Review Apprenticeاریک لری هاروی در نقش الایساریک لری هارویالایسالیسا پری در نقش جون هابزالیسا پریجون هابزراب مورگان در نقش جان رندالراب مورگانجان رندالباربی رابرتسان در نقش جولی انباربی رابرتسانجولی انمارسلاین یوگات در نقش لوسی کولمارسلاین یوگاتلوسی کوللیلا روز الن در نقش اسکول گرللیلا روز الناسکول گرلسم واترستان در نقش مارشال جان کوکسم واترستانمارشال جان کوکریچل سینگر در نقش بتسیریچل سینگربتسیکریستافر فیتسجرالد در نقش ولنتاینکریستافر فیتسجرالدولنتاینجین جونز در نقش التان کانینگهمجین جونزالتان کانینگهمگریفین کین در نقش ییر اولد روی گودگریفین کینییر اولد روی گودمایکل هورس در نقش چیف نارینتمایکل هورسچیف نارینتنیثان درو در نقش وبسترنیثان درووبسترویتنی ایبل در نقش انا ماکنوویتنی ایبلانا ماکنوشون کولین ینگ در نقش جیکاب گاستاوسانشون کولین ینگجیکاب گاستاوسانآلی اجرناز در نقش نیکالاس گاستاوسانآلی اجرنازنیکالاس گاستاوسانتراین کریستنسن در نقش جیکاب  وایفتراین کریستنسنجیکاب وایفسرا مینیچ در نقش نیکالاس وایفسرا مینیچنیکالاس وایفملیسا چیمبرز در نقش میسیز دانچیملیسا چیمبرزمیسیز دانچی
کانال تلگرام