سریال Star Trek: Discovery 2017 پیشتازان ستاره ای: کشف دوبله فارسی
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

استار ترک دیسکاوری

پیشتازان ستاره ای: کشف

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

پیشتازان ستاره ای: کشف Star Trek: Discovery (2017)

در حال پخش
7.2 94.45K PG
Star Trek: Discovery
قسمت 8 فصل سوم اضافه شد

ده سال قبل از Kirk ،Spock وEnterprise دنیاهای جدیدی که دارای زندگی میباشند را کشف می کنند ،یک افسر Starfleet میخواهد همه چیز را به بیگانگان بیاموزد که...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 2

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 3

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 4

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 5

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 6

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 7

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 8

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 9

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 10

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 11

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 12

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 13

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 14

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

قسمت 15

720P WEB 350 MB
480P WEB-DL 270 MB
720P WEB-DL 400 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 12

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 13

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

قسمت 14

480P WEB-DL 320 MB
720P WEB-DL 520 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB-DL 335 MB
1080P WEB-DL 543 MB
480P WEBRip 200 MB

قسمت 2

720P WEB-DL 316 MB
1080P WEB-DL 495 MB
480P WEBRip 200 MB

قسمت 3

720P WEB-DL 380 MB
1080P WEB-DL 594 MB
480P WEBRip 200 MB

قسمت 4

720P WEB-DL 391 MB
1080P WEB-DL 610 MB
480P WEBRip 200 MB

قسمت 5

720P WEB-DL 365 MB
1080P WEB-DL 621 MB
480P WEBRip 200 MB

قسمت 6

720P WEB-DL 350 MB
1080P WEB-DL 546 MB
480P WEBRip 200 MB

قسمت 7

720P WEB-DL 372 MB
1080P WEB-DL 579 MB
480P WEBRip 200 MB

قسمت 8

720P WEB-DL 331 MB
1080P WEB-DL 516 MB
480P WEBRip 200 MB

قسمت 9

720P WEB-DL 381 MB
1080P WEB-DL 581 MB
480P WEBRip 200 MB

قسمت 10

480P 200 MB
720P WEB-DL 357 MB
1080P WEB-DL 609 MB

قسمت 11

480P 200 MB
720P WEB-DL 391 MB
1080P WEB-DL 615 MB

قسمت 12

480P 200 MB
720P WEB-DL 301 MB
1080P WEB-DL 472 MB

قسمت 13

480P 200 MB
720P WEB-DL 351 MB
1080P WEB-DL 543 MB

قسمت 14

480P 200 MB
720P WEB-DL 401 MB
1080P WEB-DL 727 MB

قسمت 15

480P 200 MB
720P WEB-DL 361 MB
1080P WEB-DL 563 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

480P WEB-DL 247 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 767 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 176 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 681 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 213 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 770 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 196 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 799 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 242 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 809 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 238 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 868 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 159 MB
720P WEB-DL 500 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 199 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 683 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 249 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 814 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 174 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 742 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 253 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 615 MB

قسمت 12

480P WEB-DL 184 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 710 MB

قسمت 13

480P WEB-DL 184 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 746 MB

قسمت 14

480P WEB-DL 375 MB
720P WEB-DL 500 MB
1080P WEB-DL 1010 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB nItRo X265 370 MB
480P WEB RMT X265 250 MB
720P WEB RMT X265 320 MB
1080P WEB RMT X265 750 MB

قسمت 2

720P WEB nItRo X265 370 MB
480P WEB RMT X265 250 MB
720P WEB RMT X265 320 MB
1080P WEB RMT X265 750 MB

قسمت 3

720P WEB nItRo X265 370 MB
480P WEB RMT X265 250 MB
720P WEB RMT X265 320 MB
1080P WEB RMT X265 750 MB

قسمت 4

720P WEB nItRo X265 370 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 260 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 5

720P WEB nItRo X265 370 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 260 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 6

720P WEB nItRo X265 370 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 260 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 7

720P WEB nItRo X265 370 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 260 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 8

720P WEB nItRo X265 370 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 260 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB
کانال تلگرام