رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

پویرز کریل

پويراز کارايل

Пойраз Караел

دوبله فارسی

پويراز کارايل Poyraz Karayel (2015)

Kanal Dبه پایان رسیده
87.79K
Poyraz Karayel
قسمت 82 (پایانی) اضافه شد.

پويراز يک پليس قديميه که سعي داره با بازي با زندگي سرپا بمونه . براي اون تنها چيزي که در زندگيش نميتونه ازش بگذره تنها پسرشه . پسرش از طرف شوهرزنش از دستش درآمده . در حاليکه در تلاشه تا پسرشو پس بگيره ، رييسش پيشنهادي بهش ارايه ميکنه . پيشنهاد اينه که در ميان يک رييس مافيا و گروهش نفود کنه و اطلاعاتي رو به مرکز امنيت پليس بياره . در حاليکه اين اتفاقات در حال رخ دادنه پويراز عاشق عايشه گول ميشه . ولي متاسفانه عايشه گول دختر پدر مافيا بحري اوممان ( همون کسي که پويراز براي گرفتن اطلاعات رفته پيشش ) است .

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

قسمت 17

قسمت 18

قسمت 19

قسمت 20

قسمت 21

قسمت 22

قسمت 23

قسمت 24

قسمت 25

قسمت 26

قسمت 27

قسمت 28

قسمت 29

قسمت 30

قسمت 31

قسمت 32

قسمت 33

قسمت 34

قسمت 35

قسمت 36

قسمت 37

قسمت 38

قسمت 39

قسمت 40

قسمت 41

قسمت 42

قسمت 43

قسمت 44

قسمت 45

قسمت 46

قسمت 47

قسمت 48

قسمت 49

قسمت 50

قسمت 51

قسمت 52

قسمت 53

قسمت 54

قسمت 55

قسمت 56

قسمت 57

قسمت 58

قسمت 59

قسمت 60

قسمت 61

قسمت 62

قسمت 63

قسمت 64

قسمت 65

قسمت 66

قسمت 67

قسمت 68

قسمت 69

قسمت 70

قسمت 71

قسمت 72

قسمت 73

قسمت 74

قسمت 75

قسمت 76

قسمت 77

قسمت 78

قسمت 79

قسمت 80

قسمت 81

قسمت 82

قسمت 83

قسمت 84

قسمت 85

قسمت 86

قسمت 87

قسمت 88

قسمت 89

قسمت 90

قسمت 91

قسمت 92

قسمت 93

قسمت 94

قسمت 95

قسمت 96

قسمت 97

قسمت 98

قسمت 99

قسمت 100

قسمت 101

قسمت 102

قسمت 103

قسمت 104

قسمت 105

قسمت 106

قسمت 107

قسمت 108

قسمت 109

قسمت 110

قسمت 111

قسمت 112

قسمت 113

قسمت 114

قسمت 115

قسمت 116

قسمت 117

قسمت 118

قسمت 119

قسمت 120

قسمت 121

قسمت 122

قسمت 123

قسمت 124

قسمت 125

قسمت 126

قسمت 127

قسمت 128

قسمت 129

قسمت 130

قسمت 131

قسمت 132

قسمت 133

قسمت 134

قسمت 135

قسمت 136

قسمت 137

قسمت 138

قسمت 139

قسمت 140

قسمت 141

قسمت 142

قسمت 143

قسمت 144

قسمت 145

قسمت 146

قسمت 147

قسمت 148

قسمت 149

قسمت 150

قسمت 151

قسمت 152

قسمت 153

قسمت 154

قسمت 155

قسمت 156

قسمت 157

قسمت 158

قسمت 159

قسمت 160

قسمت 161

قسمت 162

قسمت 163

فصل 1/ قسمت 164 تا 227 دوبله فارسی

قسمت 164

قسمت 165

قسمت 166

قسمت 167

قسمت 168

قسمت 169

قسمت 170

قسمت 171

قسمت 172

قسمت 173

قسمت 174

قسمت 175

قسمت 176

قسمت 177

قسمت 178

قسمت 179

قسمت 180

قسمت 181

قسمت 182

قسمت 183

قسمت 184

قسمت 185

قسمت 186

قسمت 187

قسمت 188

قسمت 189

قسمت 190

قسمت 191

قسمت 192

قسمت 193

قسمت 194

قسمت 195

قسمت 196

قسمت 197

قسمت 198

قسمت 199

قسمت 200

قسمت 201

قسمت 202

قسمت 203

قسمت 204

قسمت 205

قسمت 206

قسمت 207

قسمت 208

قسمت 209

قسمت 210

قسمت 211

قسمت 212

قسمت 213

قسمت 214

قسمت 215

قسمت 216

قسمت 217

قسمت 218

قسمت 219

قسمت 220

قسمت 221

قسمت 222

قسمت 223

قسمت 224

قسمت 225

قسمت 226

قسمت 227

کانال تلگرام