Supergirl 2015 سوپرگرل دوبله فارسی سافت ساب زیرنویس چسبیده EasyTv
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

سوپرگرل

سوپرگرل

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

سوپرگرل Supergirl (2015)

تمدید شده
6.3 110.48K PG
Supergirl
دوبله قسمت آخر فصل چهارم اضافه شد

«سوپرگرل» داستان "کارا" دخترعموی سوپرمن است که در سیاره کریپتون به دنیا آمده و پس از نابودی کریپتون، در سن 12 سالگی به سیاره زمین می آید و به خانواده دنورس سپرده می‌شود. به "کارا" گفته شده که مراقب استفاده از قدرت‌های خارق العاده خود باشد تا مورد توجه دیگران قرار نگیرد، اما او برای نجات جان دیگران مجبور می شود از قدرت هایش استفاده کند. در نهایت پس از معرفی او به مردم دنیا دشمن هایش یکی پس از دیگری پیدا می شوند...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 2

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 3

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 4

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 5

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 6

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 7

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 8

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 9

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 10

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 11

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 12

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 13

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 14

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 15

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 16

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 17

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 18

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 19

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

قسمت 20

480P 180 MB
720P BluRay 420 MB
1080P BluRay 650 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 2

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 3

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 4

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 5

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 6

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 7

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 8

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 9

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 10

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 11

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 12

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 13

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 14

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 15

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 16

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 17

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 18

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 19

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 20

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 21

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

قسمت 22

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 690 MB
480P BRRip 260 MB

فصل 3 دوبله فارسی

قسمت 1

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB
480P BluRay X265 265 MB

قسمت 2

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB
480P BluRay X265 265 MB

قسمت 3

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB
480P BluRay X265 265 MB

قسمت 4

720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB
480P BluRay X265 265 MB

قسمت 5

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 6

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 7

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 8

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 9

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 10

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 11

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 12

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 13

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 14

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 15

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 16

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 17

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 18

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 19

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 20

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 21

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 22

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 23

480P BluRay 265 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

فصل 4 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 2

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 3

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 4

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 5

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 6

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 7

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 8

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 9

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 10

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 11

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 12

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 13

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 14

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 15

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 16

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 17

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 18

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 19

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 20

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 21

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

قسمت 22

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 390 MB
1080P BluRay 640 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P BluRay 795 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 2

1080P BluRay 770 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 3

1080P BluRay 769 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 4

1080P BluRay 771 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 5

1080P BluRay 769 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 6

1080P BluRay 771 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 7

1080P BluRay 768 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 8

1080P BluRay 770 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 9

1080P BluRay 770 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 10

1080P BluRay 771 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 11

1080P BluRay 771 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 12

1080P BluRay 770 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 13

1080P BluRay 771 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 14

1080P BluRay 770 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 15

1080P BluRay 770 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 16

1080P BluRay 767 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 17

1080P BluRay 770 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 18

1080P BluRay 768 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 19

1080P BluRay 745 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 20

1080P BluRay 737 MB
480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P BluRay 746 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 2

1080P BluRay 747 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 3

1080P BluRay 742 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 4

1080P BluRay 747 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 5

1080P BluRay 744 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 6

1080P BluRay 748 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 7

1080P BluRay 747 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 8

1080P BluRay 746 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 9

1080P BluRay 373 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 10

1080P BluRay 746 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 11

1080P BluRay 739 MB
720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 12

1080P BluRay 747 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 13

1080P BluRay 747 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 14

1080P BluRay 747 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 15

1080P BluRay 743 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 16

1080P BluRay 747 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 17

1080P BluRay 740 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 18

1080P BluRay 735 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 19

1080P BluRay 747 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 20

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 21

1080P BluRay 747 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 22

1080P BluRay 746 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV 320 MB
1080P HDTV 529 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 2

1080P HDTV 594 MB
720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 3

720P HDTV 320 MB
1080P HDTV 529 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 4

720P HDTV 320 MB
1080P HDTV 527 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 5

1080P HDTV 522 MB
720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 6

1080P HDTV 528 MB
720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 7

1080P HDTV 520 MB
720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 8

1080P HDTV 525 MB
720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 9

1080P HDTV 520 MB
720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 10

1080P HDTV 523 MB
720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 11

1080P HDTV 528 MB
720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 12

1080P HDTV 527 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 13

1080P HDTV 526 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 14

1080P HDTV 524 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 15

1080P HDTV 619 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 16

1080P HDTV 527 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 17

1080P HDTV 616 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 18

1080P HDTV 527 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 19

1080P HDTV 622 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 20

1080P HDTV 515 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 21

1080P HDTV 522 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 22

1080P HDTV 521 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 23

1080P HDTV 522 MB
720P HDTV MkvCage 320 MB
480P HDTV RMT 180 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 210 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 2

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 3

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV MkvCage 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 4

720P WEB-DL X265 210 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 5

720P HDTV Lost 300 MB
720P WEBRip Lost X265 210 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 6

720P HDTV MkvCage 300 MB
720P WEBRip PSA X265 210 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 7

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV MkvCage 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 8

720P HDTV 300 MB
720P HDTV PSA X265 210 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 9

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV MkvCage 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 210 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 11

720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 210 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 12

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB
720P HDTV rmteam X265 210 MB

قسمت 13

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 14

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 15

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB
720P HDTV RMT X265 210 MB

قسمت 16

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 17

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB
720P HDTV RMT X265 210 MB

قسمت 18

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 19

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 20

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 21

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB
720P HDTV X265 210 MB

قسمت 22

720P HDTV X265 210 MB
720P HDTV MkvCage 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV PSA X265 200 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 4

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 11

720P WEB-DL X265 200 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 12

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 13

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 14

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 15

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 16

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 17

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 18

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 19

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB
کانال تلگرام