Fear the Walking Dead 2015 ترس مردگان متحرک Cobalt کوبولت سافت ساب
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

فیر د واکینگ دد

ترس مردگان متحرک

Cobalt

کوبولت

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

ترس مردگان متحرک Fear the Walking Dead (2015)

در حال پخش
6.9 111.86K PG
Fear the Walking Dead
قسمت 7 فصل ششم اضافه شد

« ترس از مردگان متحرک Fear the Walking Dead» در واقع اسپین آف سریال «مردگان متحرک The Walking Dead» می باشد که قصد دارد تا داستان روزهای نخست بروز بحران بشریت و آلوده شدن مردم به ویروسی که آنان را تبدیل به زامبی کرده را به تصویر بکشد و...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 220 MB
720P HDTV 340 MB

قسمت 2

480P HDTV 220 MB
720P HDTV 340 MB

قسمت 3

480P HDTV 220 MB
720P HDTV 340 MB

قسمت 4

480P HDTV 220 MB
720P HDTV 340 MB

قسمت 5

480P HDTV 220 MB
720P HDTV 340 MB

قسمت 6

480P HDTV 220 MB
720P HDTV 340 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 2

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 3

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 4

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 5

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 6

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 7

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 8

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 9

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 10

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 11

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 12

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 13

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 14

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 15

480P HDTV 200 MB
720P HDTV 300 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 2

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 3

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 4

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 5

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 6

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 8

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 150 MB
720P WEB-DL 300 MB

قسمت 11

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 12

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 13

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 170 MB

قسمت 14

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

قسمت 16

480P WEB-DL 150 MB
720P WEB-DL 300 MB

قسمت 15 - 16

480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 9 - 10

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMTeam 170 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 4

720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 10

720P HDTV 320 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 11

720P HDTV 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 12

720P HDTV 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 13

720P HDTV nItRo 320 MB
480P HDTV RMT 160 MB

قسمت 14

720P HDTV 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 15

720P HDTV 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

قسمت 16

720P HDTV 320 MB
480P HDTV RMTeam 160 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB nItRo 320 MB
480P WEB RMTeam 170 MB

قسمت 2

720P WEB 320 MB
480P WEB RMTeam 170 MB

قسمت 3

480P WEB 170 MB
720P WEB 320 MB

قسمت 4

480P WEB 170 MB
720P WEB 320 MB

قسمت 5

720P WEB 320 MB
720P WEB-DL X265 350 MB
480P WEB RMT 170 MB

قسمت 6

720P WEB 320 MB
480P WEB RMT 170 MB

قسمت 7

720P WEB nItRo 320 MB
480P WEB RMT 170 MB
720P WEB RMT X265 350 MB

قسمت 8

720P WEBRip Anybody X265 350 MB
720P WEB nItRo 320 MB
480P WEB RMT 170 MB

قسمت 9

720P WEB nItRo 320 MB
480P WEB RMTeam 170 MB

قسمت 10

720P WEB nItRo 320 MB
480P WEB RMT 170 MB

قسمت 11

720P WEB nItRo 320 MB
720P WEBRip PSA X265 350 MB
480P WEB RMT 170 MB

قسمت 12

720P WEB nItRo 320 MB
480P WEB RMT 170 MB

قسمت 13

720P WEB nItRo 320 MB
480P WEB RMT 170 MB

قسمت 14

720P WEB nItRo 320 MB
480P WEB RMT 170 MB

قسمت 15

720P WEB nItRo 320 MB
480P WEB RMT 170 MB

قسمت 16

720P WEB nItRo 320 MB
480P WEB RMTeam 170 MB

فصل 6 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB nItRo X265 350 MB
480P WEB RMT X265 220 MB
720P WEB RMT X265 300 MB
1080P WEB RMT X265 800 MB

قسمت 2

720P WEB X265 350 MB
720P WEB nItRo X265 350 MB
480P WEB RMT X265 220 MB
720P WEB RMT X265 300 MB
1080P WEB RMT X265 800 MB

قسمت 3

720P WEB X265 350 MB
480P WEB RMT X265 220 MB
1080P WEB RMT X265 800 MB

قسمت 4

720P WEB nItRo X265 350 MB
480P WEB RMT X265 220 MB
720P WEB RMT X265 300 MB
1080P WEB RMT X265 700 MB

قسمت 5

720P WEB nItRo X265 350 MB
480P WEB RMT X265 220 MB
720P WEB RMT X265 300 MB
1080P WEB RMT X265 700 MB

قسمت 6

720P WEB nItRo X265 350 MB
480P WEB RMT X265 220 MB
720P WEB RMT X265 300 MB
1080P WEB RMT X265 700 MB

قسمت 7

720P WEB nItRo X265 350 MB
480P WEB RMT X265 220 MB
720P WEB RMT X265 300 MB
1080P WEB RMT X265 700 MB
کانال تلگرام