The 100 2014 صد دوبله فارسی سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

د وان هاندرد

صد

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

صد The 100 (2014)

به پایان رسیده
7.6 214.01K PG
The 100
دوبله فصل 7 قسمت 10 اضافه شد

داستان در مورد 97 سال جنگ هسته ای بین انسان ها است که تمدن بر روی زمین از بین میرود. بازماندگان این جنگ در یک سفینه فضایی زندگی می کنند و...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

1080P 640 MB
480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 2

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 3

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 4

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 5

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 6

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 7

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 8

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 9

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 10

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 11

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 12

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

قسمت 13

480P BRRip 240 MB
720P BRRip 360 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 2

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 3

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 4

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 5

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 6

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 7

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 8

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 9

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 10

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 11

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 12

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 13

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 14

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 15

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

قسمت 16

720P BRRip 340 MB
1080P BRRip 690 MB

فصل 3 دوبله فارسی

قسمت 1

720P BluRay 413 MB

قسمت 2

720P BluRay 413 MB

قسمت 3

720P BluRay 413 MB

قسمت 4

720P BluRay 413 MB

قسمت 5

720P BluRay 413 MB

قسمت 6

720P BluRay 413 MB

قسمت 7

720P BluRay 413 MB

قسمت 8

720P BluRay 413 MB

قسمت 9

720P BluRay 413 MB

قسمت 10

720P BluRay 413 MB

قسمت 11

720P BluRay 413 MB

قسمت 12

720P BluRay 413 MB

قسمت 13

720P BluRay 413 MB

قسمت 14

720P BluRay 413 MB

قسمت 15

720P BluRay 413 MB

قسمت 16

720P BluRay 413 MB

فصل 4 دوبله فارسی

قسمت 1

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 2

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 3

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 4

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 5

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 6

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 7

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 8

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 9

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 10

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 11

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 12

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

قسمت 13

720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 712 MB

فصل 5 دوبله فارسی

قسمت 1

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 2

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 3

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 4

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 5

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 6

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 7

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 8

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 9

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 10

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 11

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 12

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

قسمت 13

480P 200 MB
720P BRRip 390 MB
1080P BRRip 660 MB

فصل 6 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 12

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

قسمت 13

480P WEB-DL 290 MB
720P WEB-DL 390 MB

فصل 7 دوبله فارسی

قسمت 1

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 644 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 644 MB

قسمت 3

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 644 MB

قسمت 4

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 644 MB

قسمت 5

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 644 MB

قسمت 6

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 644 MB

قسمت 7

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 644 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 644 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 644 MB

قسمت 10

480P WEB-DL 240 MB
720P WEB-DL 340 MB
1080P WEB-DL 644 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 2

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 3

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 4

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 5

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 6

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 7

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 8

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 9

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 10

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 11

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 12

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 13

480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 100

480P BluRay 144 MB
720P BluRay 289 MB
1080P BluRay 580 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 2

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 3

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 4

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 5

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 6

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 7

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 8

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 9

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 10

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 11

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 12

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 13

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 14

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 15

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 16

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 100

480P BluRay 144 MB
720P BluRay 288 MB
1080P BluRay 538 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 2

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 3

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 4

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 5

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 6

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 7

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 8

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 9

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 10

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 11

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 12

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 13

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 14

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 15

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 16

480P 160 MB
720P 300 MB
480P HDTV 170 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 100

480P BluRay 148 MB
720P BluRay 289 MB
1080P BluRay 556 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 4

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 11

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 12

480P HDTV mSD 190 MB
720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 13

720P HDTV nItRo 270 MB
480P HDTV RMTeam 190 MB

قسمت 100

480P BluRay 178 MB
720P BluRay 366 MB
1080P BluRay 731 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 4

720P HDTV MkvCage 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 11

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 12

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 13

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 100

480P BluRay 171 MB
720P BluRay 374 MB
1080P BluRay 744 MB

فصل 6 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 180 MB
1080P WEB-DL 654 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 2

480P HDTV 180 MB
1080P WEB-DL 655 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 3

480P HDTV 180 MB
1080P WEB-DL 654 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
720P HDTV RMTeam X265 350 MB

قسمت 4

1080P WEB-DL 642 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 180 MB

قسمت 5

480P HDTV 180 MB
1080P WEB-DL 721 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 6

480P HDTV 180 MB
1080P WEB-DL 654 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 7

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 300 MB
1080P WEB-DL 751 MB

قسمت 8

480P HDTV 180 MB
1080P WEB-DL 513 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 9

480P HDTV 180 MB
1080P WEB-DL 648 MB
720P HDTV nItRo 300 MB

قسمت 10

1080P WEB-DL 654 MB
720P HDTV MkvCage 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 11

1080P WEB-DL 655 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 12

1080P WEB-DL 650 MB
720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 180 MB

قسمت 13

720P HDTV 300 MB
1080P WEB-DL 655 MB
480P HDTV RMT 180 MB

فصل 7 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB 410 MB
1080P WEB 850 MB
480P WEB RMT 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 2

720P WEB 410 MB
480P WEB RMT 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 3

720P WEB nItRo 410 MB
480P WEB RMT 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 4

720P WEB 410 MB
480P WEB RMT 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 5

720P WEB 410 MB
480P WEB RMT 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 6

720P WEB X265 610 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 7

720P WEB X265 610 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 8

720P WEB X265 610 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 9

720P WEB X265 610 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 10

720P WEB X265 610 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 11

720P WEB X265 610 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 12

720P WEB X265 700 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 13

720P WEB X265 700 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 14

720P WEB X265 700 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 15

720P WEB X265 700 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB

قسمت 16

720P WEB X265 700 MB
480P WEB RMT X265 200 MB
720P WEB RMT X265 250 MB
1080P WEB RMT X265 600 MB
کانال تلگرام