Attack on Titan 2013 حمله به تایتان‌ها Shingeki no kyojin سافت ساب
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

اتک آن تایتان

حمله به تایتان‌ها

Shingeki no kyojin

شینگکی نو کیوجین

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

حمله به تایتان‌ها Attack on Titan (2013)

در حال پخش
8.8 169.1K PG
Attack on Titan
قسمت 4 فصل چهارم اضافه شد

داستان انیمه به صدها سال قبل باز می‌گردد. جایی که انسان‌ها بدست تایتان‌ها کشته می‌شدند اما عده اندکی از آن‌ها موفق شدند در شهری با دیوارهای بسیار بلند (حتی بلندتر از بزرگترین تایتان‌ها) پناه بگیرند و جان سالم بدر ببرند. صد سال به همین منوال می‌گذرد تا اینکه...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 2

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 3

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 4

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 5

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 6

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 7

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 8

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 9

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 10

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 11

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 12

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 13

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 14

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 15

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 16

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 17

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 18

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 19

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 20

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 21

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 22

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 23

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 24

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

قسمت 25

480P BluRay Titan 90 MB
720P BluRay Titan 170 MB
1080P BluRay Titan 350 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 2

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 3

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 4

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 5

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 6

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 7

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 8

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 9

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 10

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 11

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

قسمت 12

480P BluRay Titan 110 MB
720P BluRay Titan 220 MB
1080P BluRay Titan 380 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 2

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 3

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 4

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 5

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 6

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 7

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 8

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 9

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 10

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 11

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 12

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 13

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 14

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 15

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 16

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 17

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 18

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 19

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 20

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 21

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

قسمت 22

1080P HDTV Titan 350 MB
480P HDTV Titan X265 90 MB
720P HDTV Titan X265 170 MB
720P WEB-DL Titan X265 140 MB
1080P WEB-DL Titan X265 270 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB Titan X265 150 MB
480P WEB-DL Titan X265 75 MB
1080P WEB-DL Titan X265 300 MB

قسمت 2

720P WEB Titan X265 150 MB
480P WEB-DL Titan X265 75 MB
1080P WEB-DL Titan X265 300 MB

قسمت 3

720P WEB Titan X265 150 MB
480P WEB-DL Titan X265 75 MB
1080P WEB-DL Titan X265 300 MB

قسمت 4

720P WEB Titan X265 150 MB
480P WEB-DL Titan X265 75 MB
1080P WEB-DL Titan X265 300 MB
کانال تلگرام