رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

دلیوری من

Der Lieferheld - Unverhofft kommt oft

در لیفرهلد انورهوفت کامت آفت

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

Delivery Man(2013)

6.474.28KPG-13
Delivery Man

فردی به نام دیوید به تازگی متوجه شده که بر اثر اشتباه یک کلینیک در 20 سال پیش ، وی اکنون پدرِ 533 فرزند هست...

برای راحتی شما فایل های فیلم دارایزیرنویس چسبیدهو بصورتسافت سابمیباشند
کانال تلگرام