Suits 2011 کت و شلواری ها A Legal Mind لیگال مایند دوبله فارسی
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

سوتس

کت و شلواری ها

A Legal Mind

لیگال مایند

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

کت و شلواری ها Suits (2011)

به پایان رسیده
8.5 361.06K PG
Suits
دوبله قسمت 15- 16 (آخر)فصل هفتم اضافه شد

سریال روایت «مایک» جوانی نابغه است که از دانشگاه اخراج شده و روزگار خود را با فروش مواد می گذراند و ناگهان در یکی از معامله های خود هنگامی که از دست پلیس در حال فرار است خود را در میان مصاحبه ای برای گرفتن یک شغل می بیند، آن شغل چیزی نیست جز دستیاری یکی از بزرگترین وکلای آمریکا «هاروی اسپکتر». با اینکه مایک هیچ تحصیلاتی ندارد اما با نبوغ خارق العاده خود هاروی را مجبور به انتخاب خود می کند اما …

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 2

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 3

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 4

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 5

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 6

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 7

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 8

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 9

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 10

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 11

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

قسمت 12

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 390 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 2

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 3

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 4

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 5

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 6

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 7

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 8

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 9

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 10

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 11

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 12

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 13

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 14

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 15

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

قسمت 16

480P BRRip 220 MB
720P BRRip 340 MB

فصل 3 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 2

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 3

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 4

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 5

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 6

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 7

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 8

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 9

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 10

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 11

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 12

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 13

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 14

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 15

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

قسمت 16

480P BluRay 290 MB
720P BluRay 420 MB

فصل 4 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 2

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 3

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 4

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 5

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 6

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 7

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 8

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 9

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 10

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 11

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 12

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 13

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 14

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 15

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

قسمت 16

480P BluRay 310 MB
720P BluRay 340 MB

فصل 5 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 2

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 3

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 4

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 5

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 6

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 7

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 8

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 9

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 10

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 11

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 12

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 13

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 14

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 15

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 16

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

فصل 6 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 2

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 3

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 4

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 5

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 6

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 7

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 8

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 9

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 10

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 11

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 12

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 13

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 14

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 15

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

قسمت 16

480P BluRay 270 MB
720P BluRay 370 MB

فصل 7 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 2

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 3

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 4

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 5

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 6

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 7

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 8

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 9

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 10

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 11

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 12

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 13

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 14

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 15

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

قسمت 16

480P BluRay 260 MB
720P BluRay 367 MB
1080P BluRay 690 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 2

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 3

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 4

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 5

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 6

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 7

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 8

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 9

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 10

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 11

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

قسمت 12

480P WEB DL 150 MB
720P WEB DL 400 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 2

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 3

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 4

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 5

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 6

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 7

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 8

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 9

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 10

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 11

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 12

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 13

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 14

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 15

720P WEB-DL 308 MB

قسمت 16

720P WEB-DL 308 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 2

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 3

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 4

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 5

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 6

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 7

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 8

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 9

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 10

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 11

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 12

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 13

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 14

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 15

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 16

480P TS 170 MB
720P WEB-DL 340 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 2

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 3

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 4

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 5

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 6

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 7

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 8

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 9

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 10

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 11

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 12

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 13

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 14

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 15

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 16

480P TS 160 MB
720P WEB-DL 340 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 2

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 3

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 4

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 5

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 6

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 7

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 8

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 9

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 10

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 11

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 12

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 13

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 14

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 15

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

قسمت 16

480P TS 150 MB
720P WEB-DL 340 MB

فصل 6 زیرنویس شده

قسمت 1

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 2

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 3

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 4

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 5

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 6

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 7

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 8

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 9

720P HDTV X265 320 MB
480P TS 140 MB

قسمت 10

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 11

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 12

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 13

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 14

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 15

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

قسمت 16

480P TS 140 MB
720P TS 320 MB

فصل 7 زیرنویس شده

قسمت 1

480P TS 180 MB
720P TS 370 MB

قسمت 2

480P TS 180 MB
720P TS 370 MB

قسمت 3

480P TS 180 MB
720P TS 370 MB

قسمت 4

480P TS 180 MB
720P TS 370 MB

قسمت 5

480P TS 180 MB
720P TS 370 MB

قسمت 6

480P TS 180 MB
720P TS 370 MB

قسمت 7

480P TS 180 MB
720P TS 370 MB

قسمت 8

480P TS 180 MB
720P TS 370 MB

قسمت 9

480P TS 180 MB
720P TS 370 MB

قسمت 10

480P TS 180 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 11

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 370 MB

قسمت 12

480P HDTV 180 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 13

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 370 MB

قسمت 14

480P HDTV 180 MB
720P HDTV 370 MB

قسمت 15

480P HDTV 180 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 16

480P HDTV 180 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

فصل 8 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 370 MB
480P HDTV RMT 150 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 370 MB
480P HDTV RMTeam 150 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 370 MB
480P HDTV RMT 150 MB

قسمت 4

720P HDTV MkvCage 370 MB
480P HDTV RMT 150 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 370 MB
480P HDTV RMT 150 MB

قسمت 6

720P HDTV MkvCage 370 MB
480P HDTV RMT 150 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 370 MB
480P HDTV RMT 150 MB

قسمت 8

720P HDTV MkvCage 370 MB
480P HDTV RMT 150 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 370 MB
480P HDTV RMT 150 MB

قسمت 10

720P HDTV MkvCage 370 MB
480P HDTV RMT 150 MB

قسمت 11

720P HDTV MkvCage 370 MB
480P HDTV RMT 150 MB

قسمت 12

720P HDTV 370 MB
480P HDTV mSD 150 MB

قسمت 13

720P HDTV 370 MB
480P HDTV rmteam 150 MB

قسمت 14

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 370 MB

قسمت 15

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 370 MB

قسمت 16

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 370 MB

فصل 9 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB X265 150 MB
480P WEB RMT 130 MB

قسمت 2

480P WEB-DL 130 MB
720P WEB-DL MkvCage 150 MB

قسمت 3

720P HDTV PSA X265 150 MB
480P WEB RMT 130 MB

قسمت 4

720P WEB MkvCage 150 MB
480P HDTV RMT 130 MB

قسمت 5

720P WEB MkvCage 150 MB
480P HDTV RMT 130 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 150 MB
480P HDTV RMT 130 MB

قسمت 7

720P HDTV HD 150 MB
480P HDTV RMT 130 MB

قسمت 8

720P HDTV HD 150 MB
480P HDTV RMT 130 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 150 MB
480P HDTV RMT 130 MB

قسمت 10

480P TS 130 MB
720P WEB 150 MB
کانال تلگرام