دانلود Shameless 2011 سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی EasyTv
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

شیملس

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

Shameless (2011)

در حال پخش
8.6 201.28K PG
Shameless
قسمت ویژه فصل یازدهم اضافه شد

داستان زندگی خانواده ای است که پدر خانواده مردی الکلی و کاملا بی خیال است، و در این حال شش فرزند او در تلاشند بهترین کار ممکن را برای زندگیشان انجام دهند.

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 2

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 3

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 4

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 5

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 6

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 7

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 8

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 9

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 10

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 11

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

قسمت 12

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 170 MB
720P BluRay AAC X265 300 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 2

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 3

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 4

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 5

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 6

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 7

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 8

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 9

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 10

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 11

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 12

720P BluRay 430 MB
480P HDTV 200 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 2

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 3

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 4

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 5

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 6

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 7

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 8

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 9

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 10

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 11

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 12

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 2

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 3

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 4

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 5

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 6

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 7

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 8

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 9

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 10

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 11

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

قسمت 12

720P BluRay 450 MB
480P HDTV 200 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 2

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 3

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 4

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 5

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 6

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 7

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 8

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 9

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 10

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 11

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

قسمت 12

480P HDTV 260 MB
720P HDTV nItRo 370 MB

فصل 6 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 2

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 3

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 4

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 5

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 6

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 7

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 8

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 9

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 10

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 11

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

قسمت 12

720P HDTV 400 MB
480P HDTV RMTeam 280 MB

فصل 7 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 280 MB
720P HDTV 400 MB

قسمت 2

480P HDTV 280 MB
720P HDTV nItRo 400 MB

قسمت 3

480P HDTV 280 MB
720P HDTV nItRo 400 MB

قسمت 4

480P HDTV 280 MB
720P HDTV nItRo 400 MB

قسمت 5

480P HDTV 280 MB
720P HDTV 400 MB

قسمت 6

480P HDTV 280 MB
720P HDTV 400 MB

قسمت 7

480P HDTV 280 MB
720P HDTV 400 MB

قسمت 8

480P HDTV 280 MB
720P HDTV 400 MB

قسمت 9

480P HDTV 280 MB
720P HDTV 400 MB

قسمت 10

480P HDTV 280 MB
720P HDTV 400 MB

قسمت 11

480P HDTV 280 MB
720P HDTV 400 MB

قسمت 12

480P HDTV 280 MB
720P HDTV 400 MB

فصل 8 زیرنویس شده

قسمت 1

480P WEB-DL CONVOY 270 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB

قسمت 2

480P WEB-DL CONVOY 270 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB

قسمت 3

480P WEB-DL CONVOY 270 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB

قسمت 4

480P WEB-DL CONVOY 270 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB

قسمت 5

480P WEB-DL CONVOY 270 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB

قسمت 6

720P WEB-DL 400 MB
480P WEB-DL CONVOY 270 MB

قسمت 7

720P WEB-DL 400 MB
480P WEB-DL CONVOY 270 MB

قسمت 8

720P WEB-DL 400 MB
480P WEB-DL CONVOY 270 MB

قسمت 9

720P WEB-DL 400 MB
480P WEB-DL CONVOY 270 MB

قسمت 10

720P WEB-DL 400 MB
480P WEB-DL CONVOY 270 MB

قسمت 11

480P WEB-DL CONVOY 270 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB

قسمت 12

720P WEB-DL 400 MB
480P WEB-DL CONVOY 270 MB

فصل 9 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 2

720P WEB-DL nItRo 400 MB
720P WEBRip PSA X265 300 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 3

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 4

720P WEB-DL nItRo 400 MB
720P WEBRip PSA X265 300 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 5

720P WEB-DL X265 300 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 6

720P WEB-DL nItRo 400 MB
720P WEB RMT X265 300 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 7

720P WEB-DL nItRo 400 MB
720P WEBRip PSA X265 300 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 8

720P WEB-DL X265 400 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 9

720P WEB-DL nItRo 400 MB
720P WEBRip PSA X265 300 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 10

720P X265 300 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 11

720P WEB X265 300 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 12

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB
720P WEB rmteam X265 300 MB

قسمت 13

720P X265 300 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

قسمت 14

720P X265 300 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 280 MB

فصل 10 زیرنویس شده

قسمت 1

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 2

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 3

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 4

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 5

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 6

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 7

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 8

720P WEB-DL X265 400 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 9

720P WEB-DL X265 400 MB
720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 10

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 11

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

قسمت 12

720P WEB-DL nItRo 400 MB
480P WEB-DL RMT 300 MB

فصل 11 زیرنویس شده

قسمت 00

480P WEB RMT X265 260 MB
720P WEB RMT X265 380 MB

قسمت 1

720P WEB nItRo X265 380 MB
480P WEB RMT X265 260 MB
720P WEB RMT X265 330 MB
1080P WEB RMT X265 800 MB

قسمت 2

720P WEB nItRo X265 380 MB
480P WEB RMT X265 260 MB
720P WEB RMT X265 330 MB
1080P WEB RMT X265 800 MB

قسمت 3

720P WEB nItRo X265 380 MB
480P WEB RMT X265 260 MB
720P WEB RMT X265 330 MB
1080P WEB RMT X265 800 MB
کانال تلگرام