دانلود سریال Merlin 2008 سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی EasyTv
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

مرلین

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

Merlin (2008)

BBC One به پایان رسیده
7.9 73.17K
Merlin
فصل پنجم (پایانی) اضافه شد

سریال در مورد پادشاهی هست که در زمان او جادوگرهای زیادی وجود دارند و می خواهند پسرش که قرار است در آینده نجات دهنده کشور باشد را بکشند ولی قهرمان داستان جوانی دوست داشتنی با قدرت عجیبی است که باید از این قدرت برای محافظت از پسر پادشاه استفاده کند...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 2

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 3

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 4

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 5

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 6

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 7

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 8

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 9

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 10

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 11

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 12

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 13

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P PDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 2

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 3

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 4

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 5

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 6

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 7

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 8

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 9

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 10

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 11

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 12

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 13

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 150 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 2

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 3

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 4

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 5

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 6

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 7

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 8

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 9

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 10

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 11

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 12

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 13

720P BluRay X265 320 MB
480P HDTV 140 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 2

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 3

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 4

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 5

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 6

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 7

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 8

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 9

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 10

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 11

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 12

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 13

720P 300 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 2

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 3

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 4

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 5

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 6

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 7

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 8

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 9

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 10

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 11

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 12

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB

قسمت 13

480P 150 MB
720P 270 MB
720P BluRay X265 360 MB
480P HDTV X265 150 MB
1080P BluRay MZABI X265 680 MB
کانال تلگرام