Fringe 2008 دوبله فارسی سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی EasyTv
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

فرینج

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

Fringe (2008)

FOX به پایان رسیده
8.4 219.12K
Fringe
فصل سوم اضافه شد

داستان سریال در مورد یک مامور زن FBI است که مجبور شده با یک دانشمند و پسرش همکاری کند، تا در مورد جنایت های پیچیده ای که ظاهرا مسائل ماورای طبیعی در پشت آن‌هاست تحقیق کنند...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 2

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 3

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 4

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 5

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 6

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 7

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 8

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 9

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 10

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 11

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 12

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 13

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 14

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 15

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 16

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 17

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 18

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 19

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

قسمت 20

480P BluRay 320 MB
720P BluRay Pahe 420 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 2

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 3

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 4

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 5

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 6

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 7

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 8

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 9

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 10

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 11

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 12

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 13

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 14

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 15

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 16

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 17

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 18

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 19

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 20

480P BluRay 310 MB
720P BluRay PaHe 360 MB

قسمت 21

480P BluRay 310 MB
720P BluRay PaHe 360 MB

قسمت 22

480P BluRay 310 MB
720P BluRay PaHe 360 MB

قسمت 23

480P BluRay 310 MB
720P BluRay PaHe 360 MB

فصل 3 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 2

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 3

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 4

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 5

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 6

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 7

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 8

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 9

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 10

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 11

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 12

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 14

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 15

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 16

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 17

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 18

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 19

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 20

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 21

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 22

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

فصل 4 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 2

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 3

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 4

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 5

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 6

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 8

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 9

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 10

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 11

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 12

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 13

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 14

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 15

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 16

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 17

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 18

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 19

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 20

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 21

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

قسمت 22

480P BluRay 310 MB
720P BluRay Pahe 360 MB

فصل 5 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 2

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 3

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 4

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 5

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 6

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 7

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 8

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 9

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 10

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 11

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 12

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

قسمت 13

480P BluRay 360 MB
720P BluRay Pahe 310 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 2

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 3

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 4

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 5

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 6

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 7

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 8

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 9

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 10

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 11

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 12

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 13

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 14

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 15

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 16

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 17

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 18

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 19

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

قسمت 20

480P BluRay 250 MB
720P BluRay X265 290 MB
1080P BluRay X265 430 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 2

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 3

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 4

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 5

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 6

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 7

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 8

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 9

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 10

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 11

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 12

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 13

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 14

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 15

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 16

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 17

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 18

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 19

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 20

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 21

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 22

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 23

720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 130 MB
720P BluRay PaHe 299 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

480P BluRay 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 2

480P BluRay 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 3

480P BluRay 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 4

480P BluRay 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 5

480P BluRay 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 6

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 7

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 8

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 9

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 10

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 11

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 12

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 13

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 14

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 15

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 16

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 17

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 18

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 19

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 20

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 21

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

قسمت 22

480P 187 MB
720P BluRay X265 250 MB
1080P BluRay X265 380 MB
480P HDTV X265 140 MB
720P BluRay PaHe X265 300 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P 299 MB

قسمت 2

720P 299 MB

قسمت 3

720P 299 MB

قسمت 4

720P 299 MB

قسمت 5

720P 299 MB

قسمت 6

720P 299 MB

قسمت 7

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 8

720P 299 MB

قسمت 9

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 10

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 11

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 12

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 13

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 14

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 15

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 16

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 17

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 18

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 19

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 20

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 21

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 22

720P BluRay PaHe 299 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

720P 299 MB

قسمت 2

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 3

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 4

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 5

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 6

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 7

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 8

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 9

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 10

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 11

720P BluRay 299 MB

قسمت 12

720P BluRay PaHe 299 MB

قسمت 13

720P BluRay PaHe 299 MB
کانال تلگرام