Breaking Bad 2008 بدبیاری دوبله فارسی سافت ساب زیرنویس چسبیده
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

بریکینگ بد

بدبیاری

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

بدبیاری Breaking Bad (2008)

AMC به پایان رسیده
9.5 1.45M
Breaking Bad
فصل پنجم (پایانی) اضافه شد

داستان سریال درباره یک معلم شیمی میانسال است که متوجه می شود که دارای سرطان ریه است و ۲ سال بیشتر وقت برای زندگی ندارد. او که وضع مالی خوبی ندارد و دارای همسر و پسری معلول می باشد، به این فکر می افتد که باید قبل از مردن زندگی خانواده خود را تامین کند. پس با توجه به آشناییش به علم شیمی، همراه با یکی از شاگردان سابقش شروع به ساخت و فروش مواد مخدر می کند...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل دوبله فارسی

قسمت

480P 420 MB
720P 882 MB
1080P 1.8 GB

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 2

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 3

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 4

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 5

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 6

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 7

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 2

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 3

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 4

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 5

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 6

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 7

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 8

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 9

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 10

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 11

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 12

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 13

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 440 MB

فصل 3 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 2

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 3

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 4

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 5

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 6

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 7

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 8

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 9

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 10

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 11

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 12

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

قسمت 13

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 410 MB

فصل 4 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 2

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 3

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 4

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 5

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 6

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 7

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 8

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 9

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 10

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 11

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 12

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

قسمت 13

480P BluRay 210 MB
720P BluRay 440 MB

فصل 5 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 2

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 3

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 4

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 5

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 6

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 7

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 8

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 9

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 10

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 11

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 12

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 13

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 14

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 15

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

قسمت 16

480P BluRay 220 MB
720P BluRay 400 MB

فصل زیرنویس شده

قسمت

1080P BluRay 1.7 GB
480P BluRay هاردساب 417 MB
720P BluRay هاردساب 804 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P BluRay 753 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 450 MB
720P BRRip PSA X265 220 MB

قسمت 2

1080P BluRay 542 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 450 MB
720P BRRip PSA X265 220 MB

قسمت 3

1080P BluRay 422 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 450 MB
720P BRRip PSA X265 220 MB

قسمت 4

1080P BluRay 444 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 450 MB
720P BRRip PSA X265 220 MB

قسمت 5

1080P BluRay 509 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 450 MB
720P BRRip PSA X265 220 MB

قسمت 6

1080P BluRay 497 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 450 MB
720P BRRip PSA X265 220 MB

قسمت 7

1080P BluRay 467 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 450 MB
720P BRRip PSA X265 220 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P BluRay 521 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 2

1080P BluRay 711 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 3

1080P BluRay 499 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 4

1080P BluRay 599 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 5

1080P BluRay 573 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 6

1080P BluRay 532 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 7

1080P BluRay 585 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 8

1080P BluRay 517 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 9

1080P BluRay 520 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 10

1080P BluRay 513 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 11

1080P BluRay 471 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 12

1080P BluRay 450 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

قسمت 13

1080P BluRay 510 MB
720P BRRip 400 MB
480P BRRip X265 190 MB
720P BRRip PSA X265 280 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P BluRay 478 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 2

1080P BluRay 534 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 3

1080P BluRay 435 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 4

1080P BluRay 463 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 5

1080P BluRay 475 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 6

1080P BluRay 506 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 7

1080P BluRay 452 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 8

1080P BluRay 490 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 9

1080P BluRay 456 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 10

1080P BluRay 430 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 11

1080P BluRay 410 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 12

1080P BluRay 396 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

قسمت 13

1080P BluRay 332 MB
480P BRRip 190 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 190 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P BluRay 458 MB
480P BluRay هاردساب 204 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 2

1080P BluRay 430 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 3

1080P BluRay 422 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 4

1080P BluRay 411 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 5

1080P BluRay 454 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 6

720P BluRay 350 MB
1080P BluRay 422 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 7

1080P BluRay 446 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 8

1080P BluRay 436 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 9

1080P BluRay 432 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 10

1080P BluRay 534 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 11

1080P BluRay 503 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 12

1080P BluRay 449 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 13

1080P BluRay 512 MB
480P BRRip 150 MB
720P BRRip 400 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 2

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 3

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 4

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 5

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 6

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 7

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 8

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 9

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 10

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 11

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 12

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 13

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 14

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 15

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB

قسمت 16

480P BRRip X265 180 MB
1080P BluRay MRN X265 600 MB
720P BluRay Pahe 350 MB
720P BluRay PaHe X265 350 MB
720P BRRip PSA X265 170 MB
کانال تلگرام