The Big Bang Theory 2007 تئوری بیگ بنگ TBBT تیبیتیتی دوبله فارسی
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

د بیگ بنگ ثری

تئوری بیگ بنگ

TBBT

تیبیتیتی

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

تئوری بیگ بنگ The Big Bang Theory (2007)

CBS تمدید شده
8.1 720.18K
The Big Bang Theory
دوبله فصل سوم اضافه شد

«لئونارد» و «شلدون» دو دانشجوی نخبه فیزیک، اما بسیار ضعیف در روابط اجتماعی هستند که با هم زندگی می کنند. ماجرا از جایی شروع می شود که دختری بنام «پنی» همسایه ی آن‌ها می شود، و به آن ها نشان می دهد که چقدر درمورد نحوه ی زندگی در خارج از آزمایشگاه کم می دانند...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 2

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 3

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 4

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 5

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 6

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 7

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 8

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 9

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 10

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 11

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 12

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 13

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 14

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 15

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 16

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

قسمت 17

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 2

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 3

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 220 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 4

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 5

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 6

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 7

480P BRRip Bang 100 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 8

480P BRRip Bang 100 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 9

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 10

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 11

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 12

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 13

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 14

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 15

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 16

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 17

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 18

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 19

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 20

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 21

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 22

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

قسمت 23

480P BRRip Bang 110 MB
720P BRRip Bang 210 MB
1080P BRRip Bang 300 MB

فصل 3 دوبله فارسی

قسمت 1

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 2

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 3

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 4

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 5

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 6

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 7

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 8

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 9

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 10

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 11

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 12

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 13

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 14

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 15

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 16

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 17

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 18

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 19

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 20

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 21

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 22

480P BluRay Bang 140 MB
720P BluRay Bang 200 MB
720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

قسمت 23

720P BRRip Bang 184 MB
1080P BRRip Bang 340 MB

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 2

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 3

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 4

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 5

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 6

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 7

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 8

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 9

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 10

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 11

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 12

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 13

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 14

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 15

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 16

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 17

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 2

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 3

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 4

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 5

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 6

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 7

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 8

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 9

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 10

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 11

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 12

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 13

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 14

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 15

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 16

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 17

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 18

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 19

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 20

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 21

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 22

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 23

720P BluRay Bang 160 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB

قسمت 2

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 3

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 4

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 5

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 6

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 7

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 8

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 9

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 10

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 11

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 12

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 13

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 14

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 15

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 16

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 17

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 18

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 19

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 20

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 21

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 22

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت 23

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 160 MB

قسمت

720P BRRip Bang X265 150 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 2

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 3

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 4

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 5

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 6

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 7

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 8

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 9

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 10

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 11

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 12

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 13

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 14

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 15

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 16

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 17

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 18

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 19

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 20

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 21

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 22

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 23

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

قسمت 24

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 170 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 2

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 3

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 4

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 5

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 6

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 7

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 8

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 9

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 10

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 11

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 12

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 13

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 14

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 15

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 16

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 17

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 18

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 19

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 20

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 21

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 22

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 23

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 24

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

فصل 6 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 2

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 3

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 4

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 5

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 6

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 7

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 8

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 9

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 10

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 11

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 12

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 13

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 14

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 15

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 16

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 17

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 18

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 19

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 20

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 21

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 22

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 23

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

قسمت 24

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
1080P BRRip Bang X265 180 MB
480P HDTV Bang 70 MB

فصل 7 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 2

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 3

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 4

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 5

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 6

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 7

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 8

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 9

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 10

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 11

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 12

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 13

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 14

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 15

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 16

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 17

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 18

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 19

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 20

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 21

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 22

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 23

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

قسمت 24

720P BluRay Bang 170 MB
1080P BluRay Bang X265 170 MB
480P HDTV Bang 75 MB

فصل 8 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 2

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 3

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 4

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 5

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 6

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 7

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 8

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 9

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 10

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 11

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 12

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 13

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 14

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 15

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 16

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 17

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 18

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 19

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 20

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 21

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 22

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 23

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 24

480P HDTV Bang 80 MB
720P HDTV Bang 140 MB

فصل 9 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 2

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 3

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 4

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 5

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 6

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 7

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 8

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 9

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 10

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 11

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 12

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 13

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 14

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 15

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 16

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 17

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 18

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 19

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 20

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 21

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 22

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 23

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 24

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

فصل 10 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 2

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 3

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 4

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 5

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 6

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 7

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 8

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 9

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 10

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 11

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 12

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 13

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 14

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 15

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 16

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 17

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 18

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 19

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 20

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 21

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 22

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 23

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

قسمت 24

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 150 MB

فصل 11 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 2

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 3

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 4

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 5

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 6

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 7

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 8

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 9

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 10

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 11

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 12

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 13

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 14

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 15

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 16

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 17

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 18

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 19

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 20

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 21

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 22

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 23

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 24

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

فصل 12 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 2

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 3

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 4

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 5

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 6

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 7

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 8

P HDTV Bang 88 MB
480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 9

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 10

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 11

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 12

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 13

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 14

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 15

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 16

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 17

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 18

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 19

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 20

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 21

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 22

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB

قسمت 23 - 24

480P HDTV Bang 90 MB
720P HDTV Bang 140 MB
کانال تلگرام