Doctor Who 2005 دکتر هو سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی EasyTv
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

داکتر هو

دکتر هو

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

دکتر هو Doctor Who (2005)

به پایان رسیده
8.6 199.28K PG
Doctor Who
فصل نهم اضافه شد

دکتر هو (Doctor Who) سریال علمی تخیلی پر بیننده ساخت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی است. داستان سریال در مورد مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر (The Doctor) است. «دکتر» از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است، موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره‌ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت‌های متفاوتی از این موجودات آشنا می‌شویم.

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 2

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 3

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 4

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 5

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 6

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 7

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 8

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 9

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 10

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 11

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 12

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 13

720P BluRay X265 230 MB
480P HDTV X265 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت کریسمس

720P BluRay PaHe 500 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 2

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 3

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 4

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 5

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 6

480P HDTV 150 MB

قسمت 7

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 8

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 9

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 10

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 11

480P HDTV 150 MB

قسمت 12

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 13

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت عروس فراری

240P HDTV 140 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 2

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 3

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 4

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 5

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 6

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 7

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 8

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 9

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 10

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 11

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 12

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 13

480P HDTV 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت سفر نفرین شدگان

240P HDTV 160 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 2

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 3

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 4

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 5

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 6

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 7

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 8

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 9

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 10

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 11

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 12

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 13

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت دکتر بعدی

144P DVDRip 80 MB
720P BluRay PaHe 500 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 2

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 3

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 4

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 5

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 6

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 7

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 8

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 9

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 10

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 11

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 12

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 13

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

فصل 6 زیرنویس شده

قسمت 1

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 2

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 3

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 4

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 5

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 6

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 7

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 8

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 9

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 10

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 11

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 12

720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 13

720P BluRay Pahe 350 MB

فصل 7 زیرنویس شده

قسمت 1

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 2

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 3

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 4

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 5

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 6

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 7

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 8

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 9

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 10

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 11

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 12

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 13

480P DVDRip 150 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

فصل 8 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 2

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 3

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 4

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 5

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 6

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 7

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 8

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 9

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 10

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 11

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

قسمت 12

480P HDTV 180 MB
720P BluRay Pahe 350 MB

فصل 9 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 2

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 3

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 4

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 5

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 6

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 7

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 8

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 9

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 10

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 11

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

قسمت 12

720P HDTV 350 MB
720P BluRay PaHe 350 MB
480P HDTV RMT 190 MB

فصل 11 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 243 MB
720P HDTV 449 MB

قسمت 2

480P HDTV 217 MB
720P HDTV 358 MB

قسمت 3

480P HDTV 187 MB
720P WEB-DL 401 MB

قسمت 4

480P HDTV 191 MB
720P HDTV 355 MB

قسمت 5

480P HDTV 228 MB
720P HDTV 365 MB

قسمت 6

480P HDTV 220 MB
720P HDTV 360 MB

قسمت 7

480P HDTV 213 MB
720P HDTV 486 MB

قسمت 8

480P WEB-DL 195 MB
720P WEB-DL 391 MB

قسمت 9

480P WEB-DL 228 MB
720P WEB-DL 415 MB

قسمت 10

480P HDTV 196 MB
720P HDTV 366 MB

قسمت 11

480P WEB-DL 340 MB
720P WEB-DL 501 MB

فصل 12 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 125 MB
720P HDTV 285 MB

قسمت 2

480P HDTV 229 MB
720P HDTV 442 MB

قسمت 3

480P HDTV 239 MB
720P HDTV 508 MB

قسمت 4

480P HDTV 202 MB
720P HDTV 368 MB

قسمت 5

480P HDTV 246 MB
720P HDTV 547 MB

قسمت 6

480P HDTV 248 MB
720P HDTV 547 MB

قسمت 7

480P HDTV 184 MB
720P HDTV 359 MB

قسمت 8

480P HDTV 188 MB
720P HDTV 408 MB

قسمت 9

480P HDTV 240 MB
720P HDTV 423 MB

قسمت 10

480P HDTV 263 MB
720P HDTV 563 MB

فصل “ “ زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay 500 MB
480P HDTV 200 MB

فصل “ “ زیرنویس شده

قسمت 1

720P BluRay Pahe 500 MB

فصل “ “ زیرنویس شده

قسمت 1

240P DVDRip 300 MB

فصل “ “ زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 190 MB
720P HDTV 410 MB

فصل “ “ زیرنویس شده

قسمت 1

480P DVDRip 200 MB
کانال تلگرام