Six Feet Under 2001 سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی EasyTv
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

سیکس فیت اندر

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

Six Feet Under (2001)

HBO به پایان رسیده
8.7 120.54K
Six Feet Under
فصل پنجم (پایانی) اضافه شد

سریال ۶ فوت زیر زمین ، سریالیست درباره مرگ و مفهوم مرگ و ارتباط بازماندگان با از دست رفته گانشان. ما از یک طرف با روابط این خانواده از هم ریخته مواجه هستیم و از طرفی با حرفه ناشناخته آنها که شامل مراحل مختلف کفن و دفن می شود. از طرفی با دنیای غم زده اطرافیان این مردگان آشنا می شویم که چقدر برای آنها دردآور ولی برای خانواده سریال ما خالی از هر گونه حس است. گاهی زنده ها از مردگان بی احساس تر می شوند...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 2

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 3

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 4

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 5

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 6

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 7

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 8

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 9

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 10

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 11

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 12

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 13

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 2

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 3

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 4

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 5

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 6

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 7

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 8

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 9

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 10

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 11

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 12

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

قسمت 13

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL PaHe 400 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 2

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 3

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 4

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 5

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 6

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 7

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 8

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 9

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 10

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 11

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 12

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 13

480P DVDRip 170 MB
720P WEB-DL 380 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 2

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 3

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 4

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 5

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 6

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 7

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 8

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 9

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 10

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 11

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 12

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 2

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 3

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 4

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 5

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 6

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 7

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 8

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 9

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 10

720P WEB-DL 380 MB

قسمت 11

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB

قسمت 12

480P DVDRip 190 MB
720P WEB-DL 380 MB
کانال تلگرام