Seinfeld 1989 Stand-Up استند اپ سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

ساینفلد

Stand-Up

استند اپ

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

Seinfeld (1989)

NBC به پایان رسیده
8.8 253.75K
Seinfeld
فصل نهم (پایانی) اضافه شد

داستان در مورد کمدینی به نام جری ساینفیلد است که درنیویورک زندگی میکند و از طریق اجرای شو ها در کلوپ ها و بار های شبانه پول در می آرورد.علاوه بر جری , همسایه ی عجیبش کازمو کریمر , همکلاسی قدیمیش جرج کاستنزا و الین بنس اون رو همراهی می کنند و داستان در مورده اتفاقاتی است که در زندگی روزمره ی این شخصیت ها رخ میدهد و …

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 2

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 3

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 4

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 5

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 2

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 3

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 4

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 5

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 6

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 7

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 8

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 9

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 10

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 11

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 12

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 2

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 3

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 4

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 5

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 6

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 7

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 8

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 9

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 10

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 11

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 12

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 13

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 14

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 15

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 16

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 19

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 20

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 21

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 22

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 23

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 17 -18

1080P WEB-DL d3g X265 420 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 2

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 5

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 6

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 7

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 8

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 9

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 10

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 11

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 12

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 13

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 14

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 15

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 16

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 17

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 18

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 19

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 20

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 21

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 22

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 23 -24

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 3 -4

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 2

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 3

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 4

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 5

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 6

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 7

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 8

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 9

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 10

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 11

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 12

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 13

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 14

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 15

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 16

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 17

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 18

480P HDTV X265 90 MB

قسمت 19

480P HDTV X265 90 MB

قسمت 20

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 21

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 22

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 18 -19

720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 18- 19

1080P WEB-DL d3g X265 430 MB

فصل 6 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 2

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 3

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 4

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 5

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 6

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 7

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 8

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 9

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 10

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 11

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 12

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 13

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 16

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 17

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 18

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 19

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 20

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 21

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 22

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 23

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 24

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

قسمت 14 -15

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEB-DL d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 160 MB

فصل 7 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 2

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 3

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 4

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 5

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 6

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 7

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 8

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 9

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 10

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 11

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 12

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 13

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 16

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 17

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 18

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 19

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 20

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 21

1080P WEBRip d3g X265 430 MB

قسمت 23

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 24

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 14 -15

480P HDTV X265 90 MB
1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 21 -22

480P HDTV X265 90 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

فصل 8 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 2

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 3

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 4

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 5

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 6

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 7

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 8

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 9

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 10

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 11

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 12

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 13

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 14

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 15

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 16

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 17

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 18

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 19

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 20

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 21

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 22

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

فصل 9 زیرنویس شده

قسمت 1

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 2

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 3

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 4

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 5

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 6

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 7

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 8

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 9

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 10

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 11

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 12

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 13

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 14

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 15

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 16

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 17

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 18

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 19

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 20

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 21 -22

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB

قسمت 23 -24

1080P WEBRip d3g X265 430 MB
720P WEBRip PaHe X265 170 MB
کانال تلگرام